X - A

Wali Kelas

Muginingtyas, M.Pd.

Guru Sosiologi

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 35 orang
 • 16 orang
 • 19 orang
 • 30 orang
 • 4 orang
 • 1 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

X - B

Wali Kelas

Yuyun Mirawati, S.Pd.

Guru Pendidikan Pancasila

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 35 orang
 • 17 orang
 • 18 orang
 • 31 orang
 • 4 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

X - C

Wali Kelas

Irfan Rosadi, S.Pd.

Guru Bahasa Inggris

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 16 orang
 • 20 orang
 • 36 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

X - D

Wali Kelas

Dra. Efita Amera

Guru Biologi

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 35 orang
 • 15 orang
 • 20 orang
 • 33 orang
 • 2 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

X - E

Wali Kelas

Tauhid, S.Pd.

Guru Matematika

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 16 orang
 • 20 orang
 • 32 orang
 • 3 orang
 • 1 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

X - F

Wali Kelas

Fahri Rubiana, S.Pd.

Guru Kimia

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 16 orang
 • 20 orang
 • 36 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

XI - A

Wali Kelas

Endah Yulisetyowati, S.Pd.

Guru Kimia & PKWU

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 12 orang
 • 24 orang
 • 32 orang
 • 4 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XI - B

Wali Kelas

Ary Susilowati, S.Pd.

Guru Matematika

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 13 orang
 • 23 orang
 • 28 orang
 • 7 orang
 • 1 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XI - C

Wali Kelas

Rumanti Rumayang Nababan, S.Pd.

Guru Bahasa Inggris

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 35 orang
 • 9 orang
 • 26 orang
 • 35 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XI - D

Wali Kelas

Lucky Ginting Sanjaya, S.Pd.

Guru Matematika

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 12 orang
 • 24 orang
 • 30 orang
 • 3 orang
 • 3 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XI - E

Wali Kelas

Ina Cakrawati, S.S.

Guru Bahasa dan Sastra Mandarin

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 12 orang
 • 24 orang
 • 29 orang
 • 5 orang
 • 2 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XI - F

Wali Kelas

Hika Idayanti, S.Pd.

Guru PJOK

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 10 orang
 • 26 orang
 • 36 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XII IPA 1

Wali Kelas

Adeleida Fransiska Zachawerus, S.Th.

Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 17 orang
 • 19 orang
 • 32 orang
 • 4 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XII IPA 2

Wali Kelas

Sakimin, S.Pd., M.M.

Guru PJOK

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 17 orang
 • 19 orang
 • 33 orang
 • 3 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XII IPA 3

Wali Kelas

Zubaidah, S.Pd.

Guru Matematika

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 36 orang
 • 17 orang
 • 19 orang
 • 36 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XII IPS 1

Wali Kelas

Eli Solihat, S.Pd.

Guru Ekonomi

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 34 orang
 • 15 orang
 • 19 orang
 • 31 orang
 • 2 orang
 • 1 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XII IPS 2

Wali Kelas

Dra. Siwi Suraningsih

Guru Pendidikan Pancasila / PPKn

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 34 orang
 • 14 orang
 • 20 orang
 • 29 orang
 • 5 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang

 

 

XII IPS 3

Wali Kelas

Dra. Sri Rumini

Guru Bahasa Indonesia

 • Jumlah PD
 • Laki-laki
 • Perempuan
 • Islam
 • Kristen
 • Katholik
 • Hindu
 • Budha
 • 34 orang
 • 15 orang
 • 19 orang
 • 34 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang
 • 0 orang